jacobsen-bolig

Valuarvurderinger.dk

   

   

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.


Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750  Ballerup, tlf.nr. 70112020, www.tryg.dk. Virksomheden beskæftiger ikke medarbejdere, bortset fra den ansvarlige indehaver og er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk, og driver alene virksomhed i Danmark. Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, www.erhvervsstyrelsen.dk Samarbejdsaftaler: Ingen.  Der modtages provision, vederlag, rabat  af/henvisning til: Ingen - Dansk Ejendomsmæglerforening henstiller til, at der gives

følgende oplysning: "Vil du for forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsfor-

midling, Islands Brygge 43, 2300 S, tlf. 70253666. www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.
v/ansvarlig indehaver:


www.valuarvurderinger.dk


Valuar, ejendomsmægler MDE

Erik Jacobsen


Lærkehaven 3, 3500 Værløse


Cvr-nr. 72122119


Tlf. 32.555900

info@jacobsen-bolig.dk
www.valuarvurderinger.dk

Ejendomsmægler MDE, Valuar Erik Jacobsen, Lærkehaven 3, 3500 Værløse. - Tlf. 32.555900 - info@jacobsen-bolig.dk - Se også www.valuarvurderinger.dk

Copyright © All Rights Reserved