jacobsen-bolig

Valuarvurderinger.dk

 

 

v/ansvarlig indehaver:

 

www.valuarvurderinger.dk

 

Valuar, ejendomsmægler MDE

Erik Jacobsen

 

Lærkehaven 3, 3500 Værløse

 

Cvr-nr. 72122119

 

Tlf. 32.555900

info@jacobsen-bolig.dk

 

 

 

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf.nr. 70112020, www.tryg.dk. Virksomheden beskæftiger ikke medarbejdere, bortset fra den ansvarlige indehaver og er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk, og driver alene virksomhed i Danmark. Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, www.erhvervsstyrelsen.dk Samarbejdsaftaler: Ingen. Der modtages provision, vederlag, rabat af/henvisning til: Ingen - Dansk Ejendomsmæglerforening henstiller til, at der gives

følgende oplysning: "Vil du for forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsfor-

midling, Islands Brygge 43, 2300 S, tlf. 70253666. www.ejendomsmaeglernaevnet.dk

www.valuarvurderinger.dk

Ejendomsmægler MDE, Valuar Erik Jacobsen, Lærkehaven 3, 3500 Værløse. - Tlf. 32.555900 - info@jacobsen-bolig.dk - Se også www.valuarvurderinger.dk

Copyright © All Rights Reserved